Cookie beleid ONA53

De website van ONA53 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

Contributie

Logo
 

Contributiereglement

Voetbalvereniging ONA’53 - Wageningen

 

Automatische incasso
Leden en donateurs geven bij aanmelding toestemming voor automatisch incasso van contributie, boetes en kledingbijdrage van het opgegeven IBAN-bankrekeningnummer. Het SEPA-aan/afmeldingsformulier (tevens machtiging) is verkrijgbaar bij de Ledenadministratie van ONA’53 of te downloaden via onze website. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld, ondertekend en ingeleverd te worden bij de Ledenadministratie. 

Geen automatische incasso
Indien het niet mogelijk is om een machtiging tot automatisch incasso af te geven, is men verplicht de jaarcontributie voor aanvang van het seizoen vooraf te betalen. Bovendien worden dan € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Incassoprocedure
De contributie wordt naar evenredigheid vooraf automatisch geïncasseerd van het opgegeven IBAN-bankrekeningnummer. Bij spelende leden geschiedt de inning maandelijks op elke 1e van de maand. Niet spelende leden en donateurs betalen 1 maal per jaar, aan het begin van het seizoen.

Wanbetaling
Als een automatische incasso mislukt, wordt door de penningmeester (schriftelijk of persoonlijk) contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te onderzoeken wat de reden is van de mislukte incasso. 

Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken gevonden worden, dan wordt het betreffende lid door de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen een afgesproken termijn de contributie alsnog te voldoen op straffe van een schorsing. De penningmeester geeft dit ook door aan de andere betrokkenen.  

Schorsing, royement en beroep
Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangeven termijn, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dat betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is. De penningmeester geeft dit door aan alle betrokkenen. Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid royeren. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. 

Boetes
KNVB-boetes zoals gele en rode kaarten of niet (of te laat) invullen van rapportformulieren, worden door de KNVB aan ONA’53 in rekening ge­bracht. Tweemaal per jaar worden deze kosten aan spelers, begeleiding of desbetreffende teams doorbere­kend: in december en juni. 

Kledingbijdrage
Ieder competitie spelend lid van ONA’53 is verplicht een jaarlijkse kledingbijdrage te betalen die bedoeld is voor aanschaf van uniforme clubkleding en andere voetbalbenodigheden. Deze kledingbijdrage wordt 1 keer per seizoen, in januari, automatisch geïncasseerd. 

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (brief, mail of SEPA aan/afmeldingsformulier)  aan de Ledenadministratie worden doorgegeven. Spelende leden hebben conform onze statuten (artikel 10, lid 3) een contributieverplichting tot en met het einde van het lopende seizoen. Van een afmelding ontvangt het begeleidend kader een bericht.Contributiebedragen per 01-01-2018 in euro’s
 

KNVB-leeftijdspeildatum: 1 januari

 

Competitie spelende- 

Pupillen                      6 t/m 11 jaar               12,- per maand            kledingbijdrage 25,- per seizoen                  

Junioren                      12 t/m 17 jaar            16,- per maand            kledingbijdrage 25,- per seizoen      

Senioren                     18 t/m 100 jaar           20,- per maand            kledingbijdrage 25,-  per seizoen     


Geen competitie spelende-
 

Jeugd                          0 t/m 17 jaar               20,- per jaar

Senioren                     18 t/m 100 jaar           50,- per jaar

Donateurs                   0 t/m 100 jaar             30,- per jaar

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!