Cookie beleid ONA53

De website van ONA53 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedragsregels

GEDRAGREGELS v.v. ONA ’53 WAGENINGEN

Kernwoorden: plezier en duidelijke gedragsregels waar bij overtreding sancties kunnen volgen. 

De gedragsregels gelden voor alle leden:
De doelstelling binnen de vereniging is
om alle leden zich binnen hun persoonlijke mogelijkheden en met enthousiasme, ontspanning en plezier te laten ontwikkelen. Zowel qua voetbal als qua verenigingsgevoel ( sociaal / vrijwilligerswerk ).

Gedragsregels gelden voor iedereen die lid is of lid wil worden als speler, trainer, begeleider of vrijwilliger, hetgeen ook voor de ouders dan wel de verzorgers van berokkenden geldt.

Algemene uitgangspunten:

 • We sporten met elkaar dus ook met de tegenstander.
 • We blijven sportief, ook als anderen dat niet zijn en respecteren de scheidsrechter  en vlaggenisten, ook als deze fouten maken.
 • Voor wat het sportcomplex betreft ruimen we onze rommel zelf op en desnoods ook die van een ander, als we dat zien. We geven zelf het juiste voorbeeld en spreken ander (vriendelijk) aan op zijn rommelige gedrag.
 • We nemen geen glas of aardewerk mee naar buiten.
 • Niet met voetbalschoenen in de kantine.
 • Fietsen en bromfietsen parkeren we in de daarvoor bestemde fietsenstalling.
 • De toegang van het sportpark houden we in verband met de veiligheid altijd vrij.


Voor spelers geldt:

 • Dat ze belang hechten aan teamgeest.
 • Dat ze (trainen)  en wedstrijden spelen waarbij ze afwezigheid tijdig bij trainer of begeleiding afmelden.
 • Dat ze op tijd zijn bij de training en wedstrijden.
 • Dat ze tijdens de trainingen geen v.v.ONA’53 tenue dragen.
 • Dat ze zuinig omgaan met materialen en kleding en na afloop weer netjes opruimen.
 • Dat ze de kleedkamers netjes en verzorgd achterlaten.
 • Respect hebben voor de tegenstanders.
 • Bij verwijdering uit de wedstrijd ( rode kaart ) volgt e.v.t. sancties afhankelijk van de aard van de verwijdering, gedragen zoals vechtpartij, veroorzaken van staken van de wedstrijd, spugen, schelden en discriminerende opmerkingen of anders in diskrediet brengen van de naam v.v ONA ‘53
 •  zal de desbetreffende speler, begeleiding en evt getuigen worden uitgenodigd om voor de tuchtcommissie van v.v.ONA’53  te verschijnen, waarop sancties plaats kunnen vinden.


Voor de begeleiders geldt:

 • Dat zij een voorbeeldfunctie hebben.
 • Zij letten op woordgebruik, onder andere richting spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Zij zelf ook op tijd zijn.
 • Dat zij de tegenpartij ontvangen, zowel de begeleiders als de scheidsrechter(s).
 • Dat zij toezicht houden in de kleedkamers en zorgen dat deze altijd netjes achter worden gelaten.
 • Dat zij verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdmateriaal zoals kleding, ballen en waterzak.
 • Zij regelen het vervoer naar uitwedstrijden.
 • Ook dragen zij zorg voor het goed invullen van het wedstrijdformulier.
 • Zij gebruiken geen alcohol en ook geen tabak, rondom de wedstrijden.
 • In geval van afgelasting coördineren zij de communicatie naar het team.
 • In geval van wangedrag rapporteren zij dat aan het bestuur ( tuchtcommissie ).


Voor ouders/ verzorgers en supporters geldt:

 • Dat zij in woord en gebaar niet provocatief ten opzichte van tegenstanders of scheidsrechters gedragen.
 • Dat ze achter de hekken en reclame borden blijven.
 • Dat ze zich niet bemoeien met de begeleiding van het ( eigen ) team noch met dat van het andere team.
 • Dit geldt voor het veld maar ook voor de kleedkamers en de kantine. Ook daar is de teambegeleiding de verantwoordelijke autoriteit.
 • Waar mogelijk en nodig dragen ouders/ verzorgers bij in de wasbeurten van de teamkleding.
 • Ze helpen bij vervoer.
 • Ze stimuleren hun kinderen zich gedisciplineerd, sociaal en conform de gedragsregels te gedragen.
 • Ze zijn ( met mate ) bereid om ook vrijwilligerstaken binnen de vereniging te doen.


Voor iedereen geldt:

 • Dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor kostbare en eigen materialen. Geld sieraden, mobiele telefoons e.d. worden dan ook niet onbewaakt in kleedkamers of elders op het park achtergelaten.
 • Het achterlaten van spullen in een kleedkamer is daarom ook niet verstandig. Beter bij thuiswedstrijden in daarvoor bestemde kluisjes doen ( te verkrijgen van 10,- € borg per team bij de accomodatie beheerder. Bij uitwedstrijden deze verzamelen en bij de begeleiding in bewaring te geven. Dit blijft nog altijd voor risico van de bewaargever zelf.
 • Discriminatie,seksistisch gedrag, schelden, grof taal gebruik, treiteren,pesten, irriteren, onverdraagzaamheid of het kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
 • Bovenmatig alcohol- of drugsgebruik wordt niet geaccepteerd. 
 

Problemen worden op rustige en daartoe geëigende weg bespreekbaar gemaakt. Besluiten worden gerespecteerd.

Binnen de vereniging is het Hoofdbestuur eindverantwoordelijk. Het bestuur, haar commissies, trainers en vrijwilligers dragen de gedragsregels uit. Bij overtreding zal een overtreder aangesproken worden. Bij weigering zich aan te passen dan wel bij herhaling van de overtreding zullen sancties opgelegd worden.

Kosten hieraan verbonden, het geen ook schorsingen of boetes bij de KNVB kunnen zijn, zullen verrekend worden middels de automatische incasso.

Vernielingen aan accommodatie of eigendommen van v.v.ONA’53 zullen op de dader(s) worden verhaald. 


KLEEDKAMERREGLEMENT ONA'53

Bij aanvang van het nieuwe seizoen heeft het bestuur gemeend alle gebruikers van de kleedaccommodatie nog eens te wijzen op het juiste gebruik hiervan. Bij het niet nakomen van onderstaande bepalingen, zullen er door het bestuur maatregelen genomen worden.

TAAK VAN DE SPELERS:  

Na afloop van de training of wedstrijd de kleedkamers aanvegen cq aantrekken en schoon achterlaten,
Onder schoon achterlaten wordt verstaan dat er geen modder meer op de grond, rond de vuilnisbak of op de douchevloer ligt,
Geen schoenen uitkloppen tegen de muur, maar tegen de daarvoor bedoelde plank in de kleedkamer,
De WC alleen gebruiken waarvoor deze bedoeld is en deze schoon achterlaten,
Er wordt niet in de kleedkamers gevoetbald, maar alleen op de velden,
Ballen na afloop van de training schoon opbergen,
Niet met voetbalschoenen de kantine, bestuurskamer of commissiekamer betreden,
Geen alcoholische dranken in de kleedkamers,
Niet roken.

TAAK VAN DE LEIDERS: 

Toezien op het schoon achterlaten van de kleedkamers,
Controle blijven uitvoeren op bovengenoemde kleedkamerregels, voor-, tijdens de rust en na afloop van de training of wedstrijd,
Opstellen van een schoonmaakrooster, zodat iedere speler aan de beurt komt voor schoonmaakwerkzaamheden,
Persoonlijk zorgen dat de sleutel van de kleedkamer weer op de juiste plaats terug komt,
Zorgen dat zijn team, bij thuiswedstrijden, ook de kleedkamer van de tegenstander schoonmaakt,
Toezien dat bij het verlaten van de kleedkamers de verwarming op de laagste stand staat,
Toezien dat de ballen na afloop van de training schoon opgeborgen worden,
Toezien dat er niet gerookt wordt.


ALCOHOLBELEID

Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar géén alcoholhoudende drank meer worden verkocht. Ook mogen jongeren onder de 18 dan geen drank meer aanwezig/in bezit hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen (sportpark, kantine/clubhuis, kleedkamers, supermarkt, plein, straat, park, café etc.). De maatregelen gelden voor iedereen die op of na 1 januari '14 jonger is dan 18 jaar. Er komt geen overgangsregeling voor de jongeren die dan 16 of 17 jaar zijn en aan wie volgens de vorige wet wel alcohol mocht worden verkocht.

Ook onze vereniging zal zich uiteraard hieraan moeten houden. De Gemeente Wageningen (verantwoordelijk voor de handhaving van de drank en horeca wet) heeft aangekondigd te gaan controleren met vliegende brigades, de zgn. BOA's. Worden er door deze BOA's overtredingen geconstateerd dan kan een boete worden opgelegd. Jongeren kunnen bij een overtreding een boete van € 90,- tegemoet zien, terwijl de boete voor een vereniging kan oplopen maar liefst € 1.360,-.

De zaken op een rijtje binnen v.v. ONA’53:

 1. Ingaande 1 januari 2014 zullen onze barmedewerkers/sters bij twijfel over de leeftijd altijd om je legitimatie vragen. Legitimatieplicht is er tot 25 jaar.
 2. Jongeren onder de 18 mogen geen drank in bezit hebben op en rond het Sportpark Ketwich van Schuur.
 3. Boetes die aan de vereniging worden opgelegd, wanneer leden zich niet aan de regels houden, zullen doorbelast worden aan de desbetreffende leden.
 4. Zoals bekend wordt er voor 12.00 uur op zaterdag geen alcohol geschonken in de kantine.

Het bestuur van v.v. ONA’53 gaat er vanuit dat iedereen de regels respecteert en medewerking verleent.

Bron: Bestuur v.v. ONA'53

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!